POM

Premium Grade - POM - Natural

Premium Grade - POM - Natural

buy naltrexone

buy naltrexone

renova

renova

aristocort

aristocort bibob.info
เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซต ได้จากการเกิดโพลิเมอร์แบบกลั่นตัวของฟอร์มัลดีไฮด์ จึงมักเรียกกันว่า “Polyformaldehyde” มีน้ำหนักเบาและเหนียว ใช้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ระบบท่อ