ราคาตลาดพลาสติกในประเทศระหว่าง วันที่ 11 - 17 ส.ค.57

AUG 11 -  17
TYPE MON 11 TUE 12 WED 13 THU 14 FRI 15 SAT 9 SUN10
ABS 74 74 74 74 74 74 74
AS 72 72 72 72 72 72 72
BDS(K-RESIN) 100 100 100 100 100 100 100
EVA 71 71 71 71 71 71 71
GP-PS 61 61 61 61 61 61 61
HDPEเกรดMONO FILAMENT 57