fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, ซื้อขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอABS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHD, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHIPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPC, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPE, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPP, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPOM, หลอมเม็ด"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordจีพีพลาส จำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ ABS, HD, HIPS, PC, PE, PP, PS, POM ซื้อขายเม็ดรีไซเคิลเกรดเอ"> เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอABS จีพีพลาส มีจำหน่าย fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, ซื้อขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอABS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHD, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHIPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPC, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPE, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPP, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPOM, หลอมเม็ด"/>


ABS

Premium Grade - ABS - Natural

Premium Grade - ABS - Natural

ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนรถยนต์,หมวกกันน็อค,เครื่องกรองเลือด,อุปกรณ์กีฬา,ท่อส่งก๊าซ,เครื่องโทรศัพท์,คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์