fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, ซื้อขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอABS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHD, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHIPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPC, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPE, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPP, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPOM, หลอมเม็ด"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordจีพีพลาส จำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ ABS, HD, HIPS, PC, PE, PP, PS, POM ซื้อขายเม็ดรีไซเคิลเกรดเอ"> เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอPS จีพีพลาส มีจำหน่าย fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, ซื้อขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดเอ, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอABS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHD, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอHIPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPC, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPE, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPP, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPS, เม็ดรีไซเคิลเกรดเอPOM, หลอมเม็ด"/>


PS

Premium Grade - PS - Natural

Premium Grade - PS - Natural

remeron

remeron aethelruna.co.uk
PS เป็นโพลิเมอร์ที่จัดเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกที่มีการจัดเรียงตัวภายในโมเลกุลเป็นแบบอะเท็กติก (atactic) ทำให้อยู่ในรูปของโพลิเมอร์อสัณฐาน (amorphous) จึงมีลักษณะโปร่งแสงและใส